برنامه ملی BRAINVEST

BRAINVEST یک برنامه ملی سرمایه گذاری در استارتاپ های علوم شناختی است

محور های برنامه ملی

علوم شناختی علمی میان رشته‌ای است که ذهن و فرآیندهای شناختی مغز را بررسی می‌کند. برنامه ملی BRAINVEST به دنبال حمایت و سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب و کارهای حوزه علوم شناختی است، این برنامه با هدف “تولید ثروت از دانش شناختی” پذیرای تمامی استارتاپ های موثر و مناسب مرتبط با حوزه های مختلف علوم شناختی خواهد بود و محدودیتی برای سرمایه گذاری در انواع شاخه های این علم نخواهد داشت.

پلتفرم سرمایه گذاری در استارتاپ ها

1

شناسایی استارتاپ ها

2

پیش غربالگری

3

انتخاب تیم های برگزیده
4
عقد قرارداد سرمایه گذاری

5

انتخاب راهبر طرح

6

نظارت بر حسن اجرای طرح

درباره BRAINVEST

BRAINVEST چیست؟

عنوان برنامه ملی BRAINVEST از واژه‌های Brain و Invest تشکیل شده و این برنامه به دنبال حمایت و سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب و کارهای حوزه علوم شناختی است. این برنامه با حضور ۲۰۰ تیم کسب‌وکار به طور سالانه برگزار میگردد و در نهایت ۲۰ تیم وارد مرحله سرمایه‌‌گذاری بذری و میانی خواهند شد. میانگین حجم سرمایه گذاری بر روی این تیم ها بین ۱ تا ۱۰ میلیارد ریال میباشد.

سبد سرمایه گذاری چیست؟

صندوق پژوهش و فناوری گیلان به عنوان عامل اجرایی و متولی برنامه ملیBRAINVEST درنظر دارد صندوقی تحت عنوان “سبد سرمایه گذاری” با حجم اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال و با هدف سرمایه گذاری بر روی ۲۰ کسب و کار مرحله آغازین و میانی تشکیل دهد؛ بودجه این صندوق توسط صندوق پژوهش و فناوری گیلان، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و نیز سایر سازمان های علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه علوم شناختی تامین خواهد شد.

دستاوردهای برنامه ملی BRAINVEST

حمایت از کسب و کارهای نوپای بستر شناختی ، رشد و توسعه فناوری های شناختی در سطح ملی ، حمایت از تولیدات ملی با محوریت علوم شناختی ، قدم در راه تحقق شعار جهش تولید ، ایجاد همگرایی بین سرمایه گذاران و فعالین علمی حوزه شناختی ، شناسایی تنگناها و ظرفیتهای علمی و کاربردی علم شناختی ، فراهم آوردن محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای علمی کشور در زمینه علوم شناختی

همراهان BRAINVEST سازمان های همکار

0

میلیارد تومان سرمایه گذاری

0

استارتاپ

ارتباط با ما

عنوان برنامه ملی BRAINVEST از واژه‌های Brain و Invest تشکیل شده و این برنامه به دنبال حمایت و سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب و کارهای حوزه علوم شناختی است. این برنامه با حضور ۲۰۰ تیم کسب‌وکار به طور سالانه برگزار میگردد.

01333232620

info@brainvest.ir

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
فهرست