رویداد brainvest

رویداد ملی سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای حوزه فناوری‌های شناختی (BRAINVEST)

رویداد ملی BRAINVEST، یک رویداد سرمایه‌گذاری ویژه کسب‌وکارهای حوزه علوم و فناوری‌های شناختی می‌باشد. به این معنی که هر استارتاپ یا کسب‌وکاری که به طریقی از ابزارها و یافته‌های فناوری‌های شناختی برای تولید ثروت و درآمدزایی استفاده می‌نماید، می‌تواند با شرکت در این رویداد برای جذب سرمایه اقدام کند.

صاحبان کسب‌وکارها با آپلود فایل پیچدک(Pitch Deck) کسب‌وکار و تکمیل فرم ذیل وارد پروسه ارزیابی، جهت ورود به رویداد خواهند شد.

فهرست